MENS 12 - Verpakking: een zegen voor het leefmilieu?

Download

Naast het nut van de verpakking is er ook een keerzijde. De productie van verpakking vereist grondstoffen en energie. En vroeg of laat komen de meeste verpakkingen op de afvalberg terecht. Of erqer nog: in de natuur. In de.stad liggen straten en parken vol zwerfvuil, net als de bermen langs de autosnelwegen. Verpakkingsproblemen zijn niet zozeer het gevolg van de aard van de verpakkingen, rnaar veel méér van het ongedisciplineerde gedrag van de mens. Het is vlug gebeurd: de inhoud van de vuilnisbak wordt overboord gekieperd, de sigarettenpeuken uit de asbak gaan door het raam, en de lege blikjes worden achtergelaten onder het struikgewas op een of andere parking.

Andere problemen zijn structureel van aard. Als er geen ophaling of reyclage worotgeorganiseerd, dan kan de bevolking er ook niet aan deelnemen. Gelukkig is er op dat gebied veel aan het veranderen met de hulp van de overheid, de verpakkingsindustrie en last but not least de burger. De verpakking met al haar milieuaspecten krijgt veel aandacht omdat ze in ons dagelijks leven en in onze eigen keuken zo nadrukkelijk aanwezig is. ledereen kan zijn burgerzin tenvolle beleven door te kiezen voor milieuvriendelijke verpakkingen.

Terug naar het overzicht