MENS 14 - Plastiek: pro en contra

Download

De benaming plastiek duidt op een vervormbaar materiaal dat bestaat uit zeer grote organische moleculen. Bovendien zijn het moleculen van een bijzondere soort, namelijk polymeren die bestaan uit één of meerdere steeds terugkerende bouwstenen, de monomeren. Enerzijds zorgt plastiek voor vele oplossingen die de milieuvriendelijkheid verhogen, onder meer in de sectoren van de bouw, het vervoer en de verpakking. Anderzijds veroorzaakt plastiek milieuproblemen, voornamelijk omdat teveel plastiekafval in het milieu terecht komt. Daarom moeten hergebruik, recyclage en een verantwoorde verbranding bevorderd worden. Er zijn trouwens vele soorten plastische stoffen. Ze hebben allemaal hun sympathieke en minder sympathieke kanten.

Terug naar het overzicht