MENS 15 - Wees goed jegens de dieren

Download

Dit dossier beschouwt vooral de verhouding tussen de mens en de gewervelde dieren in onze samenleving. Zoals wij, hebben ze zenuwen en hormonen en allerlei organen die zorgen voor spijsvertering, ademhaling, bloedsomloop en noem maar op. In het dierlijke gedrag is vaak veel menselijks te herkennen ... en omgekeerd. Desmond Morris heeft er populariserende boeken over geschreven zoals: “De naakte aap”. Hoe dan ook, dat sommige diersoorten fysisch pijn kunnen lijden en vormen van emoties beleven, is af te leiden uit studies van het zenuwstelsel en het gedrag. 

Aangezien de mens zichzelf met een zekere dosis hoogmoed “homo sapiens” noemt, is hij ook in grote mate verantwoordelijk voor het lot van de dieren op aarde... en zeg maar voor het hele leefmilieu, voor alles wat leeft en niet leeft. Dit dossier bespreekt vooral het respect dat de mens moet opbrengen voor gewervelde dieren, de zogenoemde “hogere” diersoorten die vanuit biologisch standpunt een grote gelijkenis met de mens vertonen.

Dat betekent zeker niet dat andere levensvormen als minderwaardig veronachtzaamd mogen worden. De eerbied voor het leven beperkt  zich niet tot de bezitters van een  wervelkolom. Als men bedenkt dat stukjes genetisch materiaal van een bacterie kunnen ingebouwd worden in planten en dieren en doorgegeven aan het nageslacht, dan is het wel duidelijk dat de banden tussen al wat leeft veel inniger zijn dan men ooit heeft vermoed. De mens moet bijgevolg niet alleen  zijn eigen soortgenoten maar ook de andere dieren met gepaste zorg en eerbied benaderen. In een ver verleden hadden we immers nog gemeenschappelijke voorvaderen.

Terug naar het overzicht