MENS 16 - Geneesmiddelenonderzoek

Download

Vooraleer een geneesmiddel op de markt komt, zijn er gemiddeld 12 jaar over heen gegaan met een investering van ruim 10 miljard frank. Dit dossier behandelt vooral de eerste ontwikkelingsstadia bij het ontstaan van een geneesmiddel, namelijk de vroege fasen van het onderzoek in de laboratoria van scheikundigen, biologen, biochemici en farmacologen. Het licht dus een tipje van de sluier op met de bespreking van enkele eenvoudige voorbeelden uit een niet meer te overzien vakgebied van biomedische vooruitgang. Het geneesmiddelenonderzoek is en blijft ongetwijfeld een nobele taak voor de mens. Het heeft niet alleen de gemiddelde levensduur van de mens met een aantal jaren verlengd, maar ook de kwaliteit van het leven verbeterd.

Terug naar het overzicht