MENS 18 - Bronnen van energie

Download

Het is duidelijk dat het mensdom met een snelvaart afstevent op problemen in verband met het aanboren van voldoende energiebronnen. Daarom is het belangrijk de aard van de verschillende energiebronnen te overlopen en een verstandige keuze te maken op basis van de ecologische voor- en nadelen die gepaard gaan met het gebruik ervan. Achtereenvolgens komen de 'klassieke' energiebronnen zoals de in de ondergrond opgestapelde fossiele brandstoffen, steenkool, aardgas en aardolie alsook de zich steeds vernieuwende natuurlijke brandstof, het hout aan bod. Nadien behandelt dit dossier de alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht, geothermische energie, bio-energie en nucleaire energiebronnen.

Terug naar het overzicht