MENS 2 - Leven en sterven met chloorfenolen

Download

Een hele hoop synthetische verbindingen waaronder chloorfenolen, kenden ongetwijfeld veel nuttige toepassingen maar bleken niet gespeend van risico's voor de gezondheid van de mens en de verontreiniging van het leefmilieu. Ze verdienen bijzondere aandacht omdat ze zich zo massaal verspreid hebben over de hele aardbol. Belangrijke vertegenwoordigers zijn dichloorfenol, trichloorfenol en pentachloorfenol dat hoofdzakelijk gebruikt werd als houtimpregneringsmiddel. De invloed van chloorfenolen op de gezondheidw van de mens en op het leefmilieu is in verschillende opzichten bedenkelijk. De voornaamste problemen worden in dit dossier belicht.

Terug naar het overzicht