MENS 20 - Mens en verslaving

Download

Verslaving is van alle tijden en wordt veroorzaakt door een complex samenspel tussen de mens met zijn eigen, soms traumatische voorgeschiedenis en zijn eigen zenuwstelsel, het verslavend middel met zijn specifieke kenmerken en tenslotte het milieu: namelijk het gezin en de sociale omgeving waarin de mens vertoeft. De voortschrijdende kennis van de werking van zenuwcellen en de rol van signaalstoffen en receptoren kan niet verhinderen dat we nog maar heel weinig begrijpen van de verslavingsmechanismen. In een eerste ruwe benadering kunnen wel drie verschillende werkingsmechanismen van verslavende middelen onderscheiden worden. Ze worden voor enkele meest gebruikte drugs besproken.

Terug naar het overzicht