MENS 21 - Afval inzamelen: een kunst

Download

De mensen worden meer en meer met hun neus in de afvalproblemen geduwd. Afval voorkomen is dus een eerste vereiste. Toch groeien de afvalbergen omdat steeds meer mensen meer consumeren. Dit dossier beschrijft hoe alle krachten gebundeld worden om de afvalstroom in betere banen te leiden door een efficiënte sortering en inzameling van de verschillende soorten van afval. Dit laatste is niet alleen een kunst maar ook een technologie en een wetenschap die door bekwame vaklui volop wordt uitgebouwd.

Terug naar het overzicht