MENS 22 - Wees goed jegens proefdieren

Download

Dit dossier wil niet zozeer moraliserend zijn, maar wel informatief. Het biomedische onderzoek gebruikt zowel mensen als dieren en planten als 'proefobjecten'. Iedereen is het er over eens dat het onderzoek slechts mag gebeuren met gepaste eerbied voor al wat leeft. Er wordt dan ook ernstig gewerkt aan de vervanging en de vermindering van dierproeven en aan de verbetering van de verzorging der proefdieren. De vermindering van het aantal proefdieren in een bepaald land is echter niet altijd een reden tot juichen. De dierproeven worden soms overgeheveld naar een ander land waar het onderzoek aan minder beperkingen is onderworpen.

Terug naar het overzicht