MENS 24 - Duurzaam bouwen met kunststoffen

Download

Slechts weinig mensen vergenoegen zich nog met een grot, een hut, een wigwam of een iglo. De meerderheid van de wereldbevolking van bijna zes miljard mensen gebruikt tegenwoordig heel wat meer bouwmaterialen. Daarom wordt het steeds belangrijker milieuvriendelijk en duurzaam te bouwen. Hoe groter de keuze aan grondstoffen en materialen, hoe meer mogelijkheden om door gepaste combinaties een duurzaam wooncomfort te realiseren met een minimale milieubelasting.

Terug naar het overzicht