MENS 25 - Recycleren moet je leren

Download

De snel in aantal toenemende mensheid is bezig de aarde te 'verbruiken' in plaats van te 'gebruiken'. En deze bedrijvigheid cre¬ert ook onvermijdelijk afval. Eens te meer geeft de natuur het goede voorbeeld. Mest, een afvalproduct van dieren, verrijkt de bodem en dient de planten tot voedsel. Van de gewassen die eruit voortkomen, kunnen dan weer een heleboel dieren leven. Zo kunnen afvalproducten van het ene bedrijf ook de grondstof zijn van het andere. Recyclage wordt een wezenlijk onderdeel van het economisch bestel.

Terug naar het overzicht