MENS 26 - Gentechnologie op ons bord

Download

Biotechnologie is een zeer snel groeiende wetenschap met zeer vele toepassingsgebieden. Eôn ervan is de productie van nieuwe voedselvari¬teiten. Doelen die men zich hierbij stelt, zijn een verhoogd aanbod aan voedsel, een betere kwaliteit, een gereduceerde prijs en bescherming van het milieu. Bij de introductie van dit 'nieuwe' voedsel rijzen er echter vragen in verband met de veiligheid, etikettering, behoefte en ethische aspecten. 'Biotechnologie op ons bord' brengt wetenschappelijk verantwoorde informatie over biotechnologie in onze voeding, meer bepaald in onze plantaardige voeding. Welke producten zijn er al en welke kunnen we nog verwachten, wat verstaat men onder moderne biotechnologie en is deze ontwikkeling een stap voor- of achteruit? Aan u om na het lezen van dit tijdschrift zelf te oordelen!

Terug naar het overzicht