MENS 27 - Chemie, basis van leven

Download

Alles wat leeft is chemie en zwemt in de chemie. Met de vorderingen van de wetenschap groeit het besef dat de huidige kennis nog altijd erg onvolledig is. Dat geldt voor het oneindig grote heelal maar ook voor de oneindig kleine wereld van de moleculen. De kennis is er in de laatste decennia echter dermate op vooruitgegaan dat de scheikunde uiteenvalt in talloze deelgebieden: anorganische en organische chemie, biochemie, fysiochemie, kernchemie, agrochemie, geochemie, polymeerchemie, medicinale chemie,.. Kennis geeft de mens meer macht maar ook meer verantwoordelijkheid. De chemische industriële activiteiten moeten daarom overeenstemmen met de noden van een duurzame ontwikkeling.

Terug naar het overzicht