MENS 3 - Zware problemen met zware metalen?

Download

In de huidige sfeer van milieubekommernis doet de term "zware metalen" vooral denken aan de pollutie en het onheil dat ze kunnen veroorzaken. Een aantal van hen zijn echter essentieel voor de levensprocessen. IJzer, koper, mangaan, ð ze zijn absoluut onmisbaar voor veel organismen, ondermeer omdat ze een noodzakelijk bestanddeel vormen van bepaalde eiwitten. Maar er zijn ook zware metalen die bij bepaalde weefselconcentraties toxisch zijn. In dit milieudossier gaat de meeste aandacht naar twee zware metalen die dikwijls in het nieuws komen, namelijk cadmium en lood.

Terug naar het overzicht