MENS 30 - Biociden, een vloek of een zegen

Download

Biocides behoren direct en indirect tot ons dagelijks leven. Iedereen gebruikt ze. Veel materialen in onze onmiddellijke omgeving zoals detergenten, textiel, hout en papier zijn namelijk met biocides behandeld om ze tegen al te snelle afbraak of aantasting door ongewenste organismen te beschermen. Vaak worden biocides verward met gewasbeschermingsmiddelen en onder de naam pesticiden over de zelfde kam geschoren. In België sprak de wet totnogtoe niet van biocides maar van "bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw". In het dossier wordt uitgebreid ingegaan op het hoe en waarom van biocides, hun onmisbaarheid in vele situaties en de mogelijke gevaren voor mens en milieu.

Terug naar het overzicht