MENS 34 - Genetisch volmaakt?

Download

Niemand is genetisch volmaakt: we zijn allemaal dragers van genetische mutaties. Deze genetische fouten worden pas hinderlijk als ze aanleiding geven tot erfelijke ziekten zoals mucoviscidose, de ziekte van Huntington of hemofilie. Meer en meer kunnen deze erfelijke fouten opgespoord worden. Door rechtstreeks naar de DNA-code te kijken, wordt de diagnose van genetische aandoeningen preciezer. Voor bepaalde aandoeningen zijn er al heel betrouwbare genetische tests beschikbaar, voor andere zijn die in voorbereiding. Een verbeterde diagnostiek betekent een snellere en beter gerichte therapie. Het goede nieuws is vooral een beloftevolle boodschap. De brede implementatie van deze nieuwe technologieën gaat echter ook gepaard met vragen, problemen en uitdagingen van juridische, ethische, psychologische en maatschappelijke aard.

Terug naar het overzicht