MENS 35 - Pseudohormonen

Download

Epideminologische studies wijzen op een toename van borst-, baarmoeder-, teelbal-, en prostaatkanker. Andere studies duiden op een geleidelijke vermindering van de kwantiteit en kwaliteit van het mannelijk sperma. In de natuur worden bij bepaalde soorten reptielen, vogels en vissen een verlaagde vruchtbaarheid en een vervrouwelijking van de mannetjesdieren vastgesteld.

Onlangs werd een hypothese naar voren gebracht als zoden al die verschijnselen een gemeenschappelijke milieugebonden oorzaak hebben. Daarbij wordt de rol van de zogenaamde pseudo-oestrogenen onderstreept. Oestrogene hormonen die door het lichaam van de mens en de meeste diersoorten van beide geslachten afgescheiden worden, spelen een essentiële rol bij de voortplanting. Hormonale onevenwichten, mogelijkerwijze veroorzaakt door het blootstellen van mens of dier aan een overdadige oestrogenenwerking, zouden dus theoretisch een risicofactor kunnen uitmaken bij de verschillende storingen in de voortplanting. De hypothese van een oestrogenenoorzaak lijkt dus logisch.

Terug naar het overzicht