MENS 37 - Allergie in opmars

Download

Niezen, snotteren, tranen, pijnlijke keel, benauwdheid, piepende ademhaling, slijm ophoesten, vreemde huidreacties, jeuk. Ruim ôôn op vijf mensen lijdt op dit moment aan ôôn of andere vorm van allergie. Onderzoek wijst uit dat steeds meer kinderen en volwassenen er last van hebben. Over de oorzaak van het dramatisch stijjgen van het aantal pati¬nten de laatste 30 jaar, bestaat weinig eensgezindheid. Vanzelfsprekend denken velen in de richting van de toegenomen milieuvervuiling.

Allergische personen reageren op volstrekt ongevaarlijke omgevingsfactoren zoals stuifmeel van bomen, grassen of kruiden, voedingsstoffen, geneesmiddelen, huisdieren, huisstofmijten, wespen- en bijensteken of latex. De stoffen die verantwoordelijk zijn voor een allergische aanval heten allergenen. Zij veroorzakeneen ware lawine van biochemische reacties die uiteindelijk tot de allergische klachten leidt.

Over de biologische mechanismen die een rol spelen in het ontstaan van een allergie is reeds heel wat bekend. Hoe en wanneer een persoon een allergie gaat ontwikkelen, is echter moeilijk te voorspellen. Dit hangt zowel van zijn genetische voorbestemdheid als van een aantal omgevingsfactoren af. De kansen op een allergie vergroten wel als iemand geboren wordt in een zogenaamde "atopische" familie, of met andere woorden indien hij genetisch voorbestemd is. Maar er is meer dan dat. Iemand wordt pas allergisch aan een bepaalde stof als hij er ook langdurig en intensief aan blootstaat. En in dit verband zijn de eerste levensmaanden van enorm belang. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat atopische kinderen geboren in het pollenseizoen meer kans hebben op het ontwikkelen van hooikoorts.

Op dit ogenblik zijn de gegevens over de invloed van de milieufactoren nog schaars. Al te vaak wordt enkel aandacht besteed aan het zogenaamde "macromilieu" met onder meer de luchtvervuiling. Belangrijke factoren in het "micromilieu" kan het individu echter zelf beŒnvloeden (roken, huisdieren). We kunnen daarom stellen dat voor de toename van allergie¬n er meerder schuldigen zijn en dat simplistische uitspraken hier uit den boze zijn...

Terug naar het overzicht