MENS 39 - Gelabeld vlees, veilig vlees ?!

Download

De recente gebeurtenissen omtrent het stijgend aantal gevallen van gekkekoeienziekte in Frankrijk en het bericht dat in de grootste Franse distributieketen vlees van een besmet rund mogelijks in de handel zou zijn gebracht, heeft opnieuw voor onzekerheid, en in sommige gevallen tot paniekreactie, bij gebruikers en consumenten gezorgd. Opvallend bij dit laatste incident is wel dat zelfs een multinationale onderneming, die alles in het werk stelt om het vertrouwen van haar cliënteel te behouden of te doen toenemen, geen afdoende garantie kan bieden nopens de kwaliteit en de veiligheid wanneer zij geconfronteerd worden met malafiede producenten of handelaars. Deze garantie kan slechts geboden worden wanneer de overheid en het bedrijfsleven, in onderlinge samenwerking en verstandhouding dezelfde doelstellingen nastreven. Om deze reden worden, zowel op Europees als op nationaal niveau reeds sedert meerdere jaren initiatieven genomen om de regelgeving aan te passen. Overheidscontroles zullen, daar waar nodig en verantwoord, zelfs toenemen. Denken we maar aan de aanzienlijke uitbreiding van de opsporing van door BSE aangetaste runderen door de veterinaire diensten van het Ministerie van de Volksgezondheid (IVK) en van Landbouw, welke vanaf januari 2001 een feit zal zijn. In een minimalistisch scenario zullen in ons land jaarlijks 3.000 tot 4.000 runderen onderzocht worden terwijl in een maximalistisch scenario dit aantal een veelvoud (10 › 20) hiervan zal kunnen bedragen. (Normaal wordt nog voor het einde van november hierover een beslissing genomen). Dit ontslaat het bedrijfsleven echter niet van zijn verantwoordelijkheid. Door correcte toepassing van de maatregelen m.b.t. identificatie en traceerbaarheid en het beantwoorden aan de principes van Integrale Ketenbewaking (IKB) kan niet alleen een waterdicht systeem gegarandeerd worden, doch kan voldaan worden aan de verwachtingen van de verbruiker wat betreft het verstrekking van veilig kwaliteitsvoeder, het dierenwelzijn, en de dierengezondheid evenals het milieuvriendelijk karakter van de dierlijke productie. In dit kader voorziet de overheid dan ook in de mogelijkheid om productiesystemen, die een meerwaarde inhouden naar kwaliteit en veiligheidsgarantie door middel van een label of merk op de markt te brengen.

Terug naar het overzicht