MENS 41 - Stress

Download

Managers die hun werk niet kunnen loslaten, onder immense prestatiedruk staan en op de duur een hartaanval of een maagzweer kweken - eigen schuld. Dat is het beeld dat stress vaak oproept, maar het is een uiterst onvolledig beeld. Stress komt in alle beroepen en op alle niveaus voor, en ligt in belangrijke mate aan de manier waarop een organisatie functioneert, niet alleen aan het gebrek aan 'stressbestendigheid' van een individu. Meer nog, stress komt ook buiten het werk voor. Tot en met embryo's en planten kunnen er zelfs last van hebben.
Dit nummer wil het stereotiepe beeld rond stress doorbreken en zowel vanuit de medisch-biologische als uit de sociologische hoek aangeven wat stress is en wat eraan te doen is. In plaats van een doorlopende tekst zoals u van dit tijdschrift gewend bent, is dit nummer opgebouwd als een aantal onafhankelijk te lezen artikels, als poging om enkele van de vele gezichten van stress te tonen. Voor elk artikel werd samengewerkt met één of meerdere mensen die beroeps-halve met stress bezig zijn. Daardoor heeft elk artikel zijn eigen specifiek standpunt of invalshoek en ook wel zijn stijl.
En om de stress te bestrijden met een glimlach, voorzien we deze keer extra veel cartoons als illustratie.

Terug naar het overzicht