MENS 42 - Voedselveiligheid, een complex verhaal

Download

De eerste betrachting van elke mens is om te streven naar een af andere
manier van voedselzekerheid voor zichzelf en de onmiddellijke omgeving. Maar
bij ons en in de andere ontwikkelde landen is het begrip 'voedselzekerheid'
uit de tijd. Vandaag heeft men de mond vol van 'voedselveiligheid', een
begrip dat nog steeds voor veel verwarring zorgt bij jongeren en
volwassenen. "Voedselveiligheid, een complex verhaal" geeft meer inzicht in
de ingewikkelde voedingsketen en de manier waarop de veiligheid van onze
voeding wordt gewaarborgd.
De belangrijkste ontwikkeling in de geschiedenis van de voedselveiligheid is
het feit dat de wetenschap met steeds grotere nauwkeurigheid onze
voedingsmiddelen kan onderzoeken. Wetenschappers willen weten. Dat is ook
hun vak. En, meten is weten. Aan de hand van meetgegevens neemt de kennis
steeds toe, maar ook het besef dat we nog veel niet weten. Wat vroeger 'nul'
was, is dat vandaag met de moderne meettechnieken niet meer. Wat vandaag als
meetresultaat 'nul' is, zal dat morgen wellicht niet meer zijn. Hoe meer men
meet en dus weet, hoe duidelijker het wordt dat het 'nulrisico' ('zero risk
'), ook in de voeding, niet bestaat. Daarom is er voor elk probleem een
uitgebreide risico-analyse en communicatie nodig.
Wat voedselveiligheid betreft kan onderscheid worden gemaakt tussen de
biologische voedselveiligheid waarvan de microbiologische voedselveiligheid
de belangrijkste is, de chemische voedselveiligheid en de fysische
voedselveiligheid. De toxicologie is de wetenschap die zich bezighoudt met
de schadelijke gevolgen voor het menselijk lichaam op korte, middellange en
lange termijn van vreemde stoffen in onze voeding en in het milieu. Op
toxicologische basis worden normen voor deze vreemde stoffen vastgesteld
zoals de NOEL ('No Observed Effect Level' - drempel zonder waarneembaar
effect), de ADI ('Acceptable Daily Intake' - aanvaardbare dagelijkse
opname), de MRL ('Maximum Residu Level' - maximale residulimiet),
wachttijden en andere.
En tenslotte is er de vraag wie er verantwoordelijk is voor de
voedselveiligheid? De Europese Unie heeft gekozen voor een geïntegreerde
aanpak van de voedselveiligheid van 'boer tot bord', van het landbouwbedrijf
tot de eindverbruiker en voor de slogan 'beter voorkomen dan genezen'. Maar
een voedselveiligheidsbeleid opzetten binnen een Europese Unie zonder
grenzen, voor vijftien lidstaten die elk hun eigen achtergrond en
geschiedenis hebben, is niet eenvoudig. Op wereldschaal is het niet anders.
Ook op dat niveau staan Noord en Zuid, Oost en West tegenover elkaar.

Terug naar het overzicht