MENS 43 - Klimaat in de knoei

Download

Welk van de bovenstaande scenario's uiteindelijk fictie of werkelijkheid wordt, weet niemand. Misschien loopt het niet zo'n vaart met de verandering van ons klimaat of misschien wordt het allemaal wel veel erger dan we nu voorspellen. Maar de aanwijzingen stapelen zich op dat ons klimaat verandert, al of niet door toedoen van de mens. Daarom beginnen vele wetenschappers, beleidsmakers en mensen als u en ik, zich grote zorgen te maken.
Het is echter niet eenvoudig om wijs te raken uit het ingewikkelde en incoherente kluwen van klimaattheorieën, gevolg- scenario's en
prognoses. Temeer daar het onderzoek van de klimaatverandering en haar gevolgen een multidiscipli- nair karakter heeft en zich dus
vertakt over zeer uiteenlopende wetenschappelijke domeinen, gaande van de fysica tot de biologie en van de geologie tot de sociale en
economische wetenschappen. In de eerste plaats heeft klimaat te maken met het weer. Het klimaat is het meest voorkomende weer over een langere periode. Meteorologen houden gedurende tientallen jaren metingen bij van temperatuur, vochtigheidsgraad, luchtdruk, wind, bewolking en neerslag. Ze kijken naar dagelijkse en jaarlijkse variaties en houden extreme weersomstandigheden in het oog, zoals hittegolven, zware regenbuien of heuse orkanen. Op deze manier kunnen ze zien hoe het klimaat zich over een langere periode ontwikkelt.

Terug naar het overzicht