MENS 45 - Biodiversiteit - de mens als onruststoker

Download

Overal op de aarde, van de tropen tot de poolkappen, zijn we omgeven door een ongewoon grote verscheidenheid aan leven. Biologen schatten dat er meer dan veertien miljoen verschillende soorten organismen op de aardbol leven, maar het kunnen er ook honderd miljoen zijn. Deze overvloed aan levensvormen noemen we biodiversiteit.
De wereld is niet overal even biodivers. Aan de poolgebieden zijn er het minste aantal soorten, rond de evenaar het meeste. Maar ook binnen deze tendens zijn er verschillen. Op diverse plaatsen op de aarde vinden we gebieden met een uitzonderlijke hoge dichtheid aan unieke soorten. Dergelijke gebieden noemt men 'hot spots' van biodiversiteit. Het bekendste voorbeeld van een hot spot is het tropisch regenwoud, maar ook de Alpen herbergen een groot aantal unieke organismen.
Biodiversiteit is echter meer dan alleen maar soorten tellen, biodiversiteit gaat ook over de habitats ofwel de specifieke leefomgevingen van al deze organismen en ook over de ecosystemen ofwel de unieke leefgemeenschappen die deze organismen tezamen vormen.

Terug naar het overzicht