MENS 46 - Biomassa: de groene grondstof

Download

Wist u dat België koploper is in productie en gebruik van 'groene inkt' voor dagbladen en tijdschriften!
De interesse voor het gebruik van 'biomassa' is terug van weggeweest. Vroeger was de mens geheel afhankelijk van de natuur voor zijn voedings- en niet-voedingsproducten. Met de vondst van aardolie en de ontwikkeling van de chemie geraakten natuurproducten in de verdrukking. Vandaag is het gebruik van 'biomassa' opnieuw in. Onder het moderne begrip 'biomassa' wordt alle organische materialen en hernieuwbare grondstoffen van zowel plantaardige als dierlijke oorsprong verstaan die bestemd zijn voor industriële toepassingen of voor de opwekking van energie, zeg maar voor 'niet-voedingsdoeleinden'. Het gebruik van 'biomassa' kadert dan ook in duurzame ontwikkeling. Er moet minder CO2 uit fossiele energie worden opgepompt en heel wat gebruiksproducten kunnen bio-afbreekbaar worden gemaakt. Grondstoffen met eindige voorraden kunnen worden gespaard. 'Biomassa' is niet dé oplossing maar kan een deeltje van de oplossing zijn.
Met de plant als goedkope zonnecel kan 'biomassa' opnieuw een belangrijke bron van hernieuwbare energie worden. Bio-smeeroliën zijn milieuvriendelijk. Want uiteindelijk komen heel wat smeeroliën in het milieu terecht (kettingzagen, bootmotoren, spoorwegen). In de ons omringende landen kunnen bio-brandstoffen worden getankt aan de 'groene pomp'. Bio-vezels, bio-oliën en bio-plastics veroveren een plaats in de winkelrekken en aan de kassa, in auto's en autobanden, verzorgingsproducten, vloerbekleding, kleurstoffen en inkt …. Waar komen zij vandaan?
In aflevering 46 van MENS, 'Biomassa, de Groene Grondstof', wordt hierop een antwoord gegeven. Waar is 'biomassa' toe in staat? Wat zijn de voor- en de nadelen? Een aanzet tot een interessant debat.

Terug naar het overzicht