MENS 49 - Het blauwe goud

Download

In alle overvloed kunnen beschikken over drinkwater is voor ons vanzelfsprekend geworden. We moeten maar elan van de vele kraantjes in huis open te draaien, en het levensnoodzakelijke vocht stroomt met gulle liters. Niet alleen landbouw of industrie verbruiken veel water, gezinnen zijn goed voor 31% van het totale watergebruik. Van het leidingwater nemen de gezinnen zelfs 60% voor hun rekening. Gemiddeld verbruikt elke Europeaan bijna 120 liter water per dag. Dat is veel, enorm veel. We staan er niet meer bij stil waar dat water eigenlijk vandaan komt. Slechts bij werken aan het leidingnet of bij droogte worden we eraan herinnerd hoe vitaal water in het dagelijkse leven eigenlijk is. We bestaan voor ongeveer 70% uit water. Water is dan ook de basis van ons lichaam. Om goed te kunnen functioneren, is een goede vochtbalans vereist. Een kleine verstoring van de waterhuishouding kan ons al ziek maken. We verliezen voortdurend water door te transpireren, urineren en door te ademen. Dat moeten we compenseren, en dus moeten we veel vocht opnemen en drinken - liefst water: zuiver water!

Terug naar het overzicht