MENS 54 - Biologische oorlogvoering in en om ons lichaam: antibiotica

Download

De hele wereld is tegen ons. Langs alle kanten worden we belaagd. Niet zozeer meer door grote levende wezens - die hebben we met onze bekende efficiëntie aan ons onderworpen (denk maar aan het rund, het varken, of de hond), opgesloten in reservaten of (bijna) uitgeroeid als de tijger, de leeuw, of de krokodil. Op microschaal lukt ons dat veel minder goed. Ondanks de vele miljarden euro's die we ertegenaan gooien, hebben we eigenlijk nog maar eon ziekteverwekker van het aardoppervlak weggevaagd. De pokken. En dan nog... Voor kinderverlamming (polio) zijn we aardig op weg om ook die ziekte het hoekje om te helpen, al gaat het nog enkele jaren duren voor we dat doel bereiken. En de grote epidemieën uit de voorbije eeuwen? De pest? Tuberculose? Cholera? Niets van dit alles. Al deze ziekten eisen nog jaarlijks vele slachtoffers. Nochtans, vergeleken met honderd jaar geleden, leven we in een luxesituatie, in onze westerse wereld althans. Tegen het einde van de negentiende eeuw kwam Dr. Jenner op de proppen met het eerste vaccin, en in de eerste helft van de twintigste eeuw ontdekte de geneeskunde de antibiotica. Geen enkele medische behandeling kan er prat op gaan evenveel levens te hebben gered als deze groep van stoffen. Ziekten die in de Oudheid of in de Middeleeuwen honderdduizenden slachtoffers maakten als de pest, tbc, syfilis, kunnen we nu bestrijden met een simpele pillenstrip. In een eerste deel vertellen we enkele van de heldendaden van de antibiotica en hun ontdekkers. Daarna doen we uit de doeken waarom net die antibiotica de laatste decennia problemen beginnen te veroorzaken, en tot slot zoeken we naar oplossingen. Op uw gezondheid! 

Terug naar het overzicht