MENS 55 - Muizenissen en knaagzangen: knaagdieren in voor- en tegenspoed

Download

Mensen en knaagdieren. Sommigen vinden ze schattig, sommigen vinden ze vies. Sommigen houden ze als huisdier, anderen gebruiken ze als proefdier. Sommigen wijden er hun leven aan om ze te bestuderen, anderen om ze te verdelgen. Feit is dat mensen en knaagdieren al lang samen geschiedenis maken. Jagers en plukkers leefden ervan, het vlees als voeding, de pelsjes als kleding. Landbouwers probeerden ze van hun akkers te houden. We concurreren immers voor hetzelfde voedsel. Overheden deden alles om ze uit grachten en riolen te houden. Ondertussen zijn ze doorgegroeid tot partners in wetenschappelijk onderzoek en worden ze opgeleid om klussen te klaren zoals het opsporen van mijnen. Iedereen herinnert zich deze en gelijkaardige feiten van zijn of haar schooltijd of pikt ze op in de media. Een bundeling rond een thema, geschreven op een toegankelijke manier en met een kwaliteitsgarantie blijft een meerwaarde bieden aan eenieder die niet alleen de bomen, maar ook nog het bos wit zien, met knaagdieren deze keer?     

Terug naar het overzicht