MENS 6 - Verpakking of ballast

Download

Het is duidelijk dat het pekelen van vlees 'op grootmoeders wijze' voorbijgestreefd is. Ook de melkboer komt niet meer aan huis met verse melk van de koe. Om de geproduceerde eetwaren tot bij de mens te brengen is er meestal een gepaste verpakking nodig. Naast de voordelen van een goede verpakking, zoals langere houdbaarheid, minder infectiegevaar,ð zijn er ook nadelen. Er wordt immers zo'n grote massa verpakkingmateriaal gemaakt en gebruikt dat het een deel van de energiebronnen opslorpt. Daarenboven wordt een hoop afval geproduceerd. Hoe moet de moderne mens nu kiezen tussen alle flessen, vlootjes en folies waarvan de supermarkten uitpuilen?

Terug naar het overzicht