MENS 64 - Een graadje warmer. Quo vadis, Aarde?

Download

De heersende mentaliteit dicteert dat de economische koek niet per se eerlijk onder alle aardbewoners moet worden verdeeld. Alsof dit al niet volstaat, moet die koek ook nog eens blijven groeien, zo mogelijk onbeperkt en tot het einde der tijden. Heerlijk is dat. The sky is the limit!

Waar zijn we mee bezig? De planeet Aarde is klein en overbevolkt. Zijn voorraden zijn beperkt en vele van zijn systemen zijn delicaat van aard. Daarom zegt het gezond verstand: spring er voorzichtig mee om en gedraag je verantwoordelijk. Komt dit overeen met de praktijk? Tja, de mens is soms niet te houden en lijdt vaak onder een onstuitbare dadendrang. De aard van het beestje, weet je wel. Paving paradise to put up a parking lot, zoals Joni Mitchell al zong.

Gelukkig zijn we ook de begenadigde bezitters van een (relatief) groot verstand en een zeker moreel besef. Daarom vinden velen tegenwoordig dat nadenken over het lot van de aarde en het welzijn van toekomstige generaties niet zo vergezocht is. Dat was vroeger anders. Toen waren we met minder en waren onze activiteiten ook nog niet zo dat ze de planeet fundamenteel konden beïnvloeden. Ondertussen zijn we met meer dan zes miljard ­ en eer we het goed beseffen met nog veel meer ­ en we hebben de aardbol tot in zijn verste uithoeken als mieren gekoloniseerd. Daarenboven heeft onze economische activiteit in enkele eeuwen tijd een bijzonder hoge vlucht genomen.

De talrijke neveneffecten ervan overstijgen al heel lang het lokale aspect en worden stilaan voor iedereen duidelijk. Zo wordt het ook een zaak van iedereen. Het gevoel van verantwoordelijkheid omtrent de toekomst van deze wonderbaarlijke Aarde wordt niet alleen meer gevoed door morele maar nu ook door erg praktische overwegingen.

We hebben de planeet in bruikleen, niet in eigendom. Die gedachte kan inspirerend werken en als gevolg kunnen we misschien ook onze neiging tot hebzucht en overconsumptie wat proberen te temperen. Een van de belangrijkste redenen om onze levenswijze aan te passen, is de verandering van het klimaat.

Terug naar het overzicht