MENS 66 - ADHD - Als chaos overheerst

Download

Andreas is niet als alle kinderen. Van in de wieg was hij al onrustiger dan zijn oudere zussen. Als peuter en kleuter kon hij nooit lang met iets spelen. Zijn speeltjes was hij dadelijk beu. In de kleuterklas hoort en ziet Andreas alles wat er rond hem gebeurt, maar het verhaaltje dat de juf vertelt... dat heeft hij meestal niet gehoord. Het ene moment zit hij op zijn stoeltje, het volgende onder de tafel en even later kruipt hij op de kast. Lange tijd dachten de ouders van Andreas dat het met jongens altijd wel zo was. Wisten zij beter, met twee rustige dochters. Hoogstens was Andreas misschien wat lastiger dan andere kinderen, of pakten ze hem misschien verkeerd aan?

Tijdens het eerste leerjaar liep het echter grondig fout. De juf en de directrice ontboden hen op school om te vertellen dat Andreas werkelijk onmogelijk was in de klas. "Waarom hem niet laten testen?" Eerst werd Andreas onderzocht door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) om uiteindelijk, via de huisarts en na maandenlang wachten, terecht te komen bij de dienst kinderpsychiatrie van het universitair ziekenhuis. Na tal van onderzoeken, gesprekken met Andreas en zijn ouders, na het invullen van de nodige vragenlijsten en enkele observatiesessies, viel het verdict: Andreas heeft ADHD.

ADHD staat voor de Engelse term "Attention Deficit Hyperactivity Disorder". In het Nederlands spreken we van een "aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit". Misschien is "Alle Dagen Heel Druk" gemakkelijker te onthouden, maar dit klopt niet helemaal want sommige mensen met ADHD zijn niet hyperdruk of impulsief. Ze vertonen hoofdzakelijk aandachtstekort. Ze dromen vaak weg, zijn om de haverklap afgeleid, kunnen zich moeilijk concentreren op een taak...

Terug naar het overzicht