MENS 7 - Snijden in eigen vlees

Download

Sommigen stellen een dier even hoog als een mens. Anderen beschouwen het dier als een industrieel product. Daartussen ligt een waaier van opvattingen, waarin eenieder zijn positie moet bepalen. Er bestaat een grote verscheidenheid van sociale, ethische en religieuze voorschriften voor wat het eten van vlees betreft. Dit dossier tracht een antwoord te vinden op de vraag: is vlees eten nog wel toegelaten, gezien de risico's voor de gezondheid en de enorme bevolkingsexplosie. MENS wil hoe dan ook eenieders standpunt daarin eerbiedigen.

Terug naar het overzicht