MENS 70 - Groene chemie

Download

Je kent zeker mensen die menen dat de chemie een bedreiging vormt voor onze toekomst. Ze vrezen dat de massa producten die de chemische industrie produceert op termijn schadelijk zijn voor al wat leeft op deze planeet.

Misschien ken je er ook die dankbaarheid betonen tegenover de chemici die hun leven aangenamer gemaakt hebben of zelfs hun leven gered hebben met de uitvinding van een of ander geneesmiddel.

Zoals aan alle aspecten van onze samenleving zijn er aan sommige toepassingen van de wetenschap in het algemeen ook minder positieve kanten. De chemie zoals we die nu kennen is een relatief jonge wetenschap en in de loop van haar evolutie zijn een aantal klemtonen ervan verschoven. In dit dossier wordt kort geschetst hoe de belangstelling voor de wisselwerking tussen chemie en milieu is gegroeid en waar we nu staan op dit gebied.

Terug naar het overzicht