MENS 80 - (Over-)Bevolking - Puzzelstukjes voor een veranderende mensenzee

Download

9 miljard. Met zoveel mensen zullen we volgens de VN tegen 2050 op deze aardbol rondlopen. Zullen we voor al die mensen een behoorlijke levenskwaliteit kunnen garanderen?

In dit nummer van MENS staat de overbevolking van onze planeet centraal. De evolutie van de wereldbevolking wordt besproken in relatie tot geboortebeperking, vergrijzing en vervuiling. Daarnaast wordt ook de nodige aandacht besteed aan belangrijke maatschappelijke problemen zoals de verstedelijking van onze samenleving, de overbevolking in de Belgische gevangenissen, nieuwe zwangerschapstechnieken en robotica ter ondersteuning van de activiteiten van onze senioren.

Terug naar het overzicht