MENS 82 - Eerlijk eten. Een kunst voor de 21ste eeuw

Download

Kom even mee naar 2050. Er lopen dan zo'n 9 miljard mensen rond op onze planeet. Er heersen grote watertekorten en een groot deel van de wereld lijdt honger. Een scène uit een rampenfilm? Of een realistisch scenario?

Feit is dat de wereldbevolking zal blijven groeien en tegen het jaar 2050 waarschijnlijk 9 miljard mensen of meer zal tellen. Meer aardbewoners betekent ook: meer vraag naar voedsel. Tegelijk groeit de overtuiging dat we minder water moeten verbruiken en minder broeikasgassen in de lucht brengen. Welke oplossing is er voor al deze kwesties?

Terug naar het overzicht