MENS 85 - Biomimicry. De natuur als inspiratie voor menselijk vernuft

Download

De levende natuur. Een bron van ontspanning voor de wandelaar of de fietser. Een bron van genot voor de vogelliefhebber die met zijn verrekijker de velden intrekt. Voor de snorkelaar die geniet van de pracht van de koralen. Voor de kunstenaar die een gepaste muze zoekt voor zijn pen of penseel.

Daarnaast zijn er de biowetenschappers die de schoonheid van de natuur en de geheimen van haar organisatie willen doorgronden. Ook zij worden gedreven door hun passie en grenzeloze creativiteit.

Maar daar eindigt de menselijke belangstelling voor de natuur niet mee. Steeds meer kijken ook ingenieurs, architecten, productontwikkelaars en zelfs computerwetenschappers nadrukkelijk naar voorbeelden uit de levende wereld om de problemen waarmee ze in hun werk worden geconfronteerd, efficiënt aan te pakken. Deze manier van denken noemen we biomimicry.

Extra info: dossier over nanotechnologie, samengesteld door de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/nano-brochure/nano_brochure_nl.pdf

Terug naar het overzicht