MENS 91 - Knutselen met plantengenen. Deel 1: Een technologie zoals (g)een andere?

Download

Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), het wondermiddel tegen de muren waar boeren soms oplopen? Ze bestaan tegenwoordig in alle soorten en maten. Gewassen die beschermd zijn tegen bepaalde ziekten, gewassen die resistent zijn tegen bepaalde herbiciden, gewassen die in hogere concentraties provitaminen produceren, gewassen met een langere houdbaarheidsdatum, ... Het klinkt bijzonder spectaculair en ze ljiken elk probleem te omzeilen. In sommige contreien zijn ze reeds goed ingeburgerd, andere regionen lijken zich ertegen te verzetten.

Dit MeNS-nummer wil u graag meenemen in deze wereld om te kijken hoe zo een GGO tot stand komt en welke mogeljikheden er reeds bestaan. De discussie of GGO's echt de redding kunnen betekenen van ons globale landbouwsysteem of we toch wat beter op onze hoede moeten zijn, bewaren we voor het volgende nummer.

Dit dossier werd gerealiseerd met de steun van het Fonds Ernest Solvay, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Terug naar het overzicht