MENS 78 - Systeembiologie

Download

Van de ruwweg 26 000 stukjes menselijk DNA die we hebben kunnen aanduiden als een functioneel gen, moeten we eerst de functie van dit gen en haar betekenis in onze cellen achterhalen. Daarvoor moeten we begrijpen waar die genen van belang zijn in ons lichaam, hoe ze hun werkpaarden (eiwitten) gecontroleerd uitsturen, welke biochemische functie deze eiwitten opnemen en eventueel welke biochemische stoffen (metabolieten) ze aanmaken. Bovendien hebben we vaak vergelijkingspunten nodig: hoe gedraagt dit soort gen zich in andere organismen en hoe is het in de loop van de evolutie gemuteerd? Wat we vinden bij de mens, toetsen we vaak ook in muizen, ratten, honden, runderen? maar ook wormen, fruitvliegen, gisten en bloemplanten! En dan komen we tot de vragen waarom sommige stukjes genetisch materiaal al in talloze soorten dezelfde gebleven zijn - miljoenen, soms zelfs miljarden jaren lang - en waarom andere plaatsen in het DNA doorheen de evolutie zo sterk zijn gewijzigd. Al deze vragen vormen momenteel de leidraad in die takken van de biologie die zich bezighouden met de organisatie van het leven op cellulaire en moleculaire schaal. Hoe we kijken naar die schaal, is de jongste jaren sterk veranderd ? zo sterk zelfs, dat we er een nieuwe naam voor bedacht hebben. Vroeger spraken we over moleculaire biologie en genetica, tegenwoordig hebben we het veeleer over genomics en systeembiologie.

Terug naar het overzicht