MENS 86 - Gehoor en gehoorproblemen

Download

Het gehoor, wat een wonderbaarlijk zintuig. Hoe is het mogelijk dat complexe golven in de lucht informatie bevatten die voor onze hersenen meer inhoud hebben dan de meest gewrochte QR-code? Wat een vernuftig staaltje van hoe de natuur zich in de loop van tientallen miljoenen jaren heeft aangepast.

In dit dossier van MeNS analyseren we onze eigen oren. We gaan na hoe ze zich doorheen de evolutie hebben ontwikkeld en aangepast, en we bestuderen hoe we ze het best kunnen beschermen tegen het lawaai van de moderne wereld.

Terug naar het overzicht